Algemene ledenvergadering op 13 september 2012

Op 13 september zal de algemene ledenvergadering 2012 van HSG worden gehouden, aanvang om 20:00 uur.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 1 september 2011

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Verslag interne competitie

9. Verslag externe competitie

10. Verslag jeugdwerk

11. Verslag HSG Open

12. Prijsuitreiking

— Pauze

13. Begroting 2012-2013

14. Beleidsplan HSG

15. Interne competitie 2012-2013

16. Externe competitie 2012-2013

Benoeming teamleiders

17. Website

18. Bestuursverkiezing

Voorstel verkiezing M. Koekkoek, voorzitter

Voorstel herverkiezing H. Kroeze, extern wedstrijdleider

Voorstel herverkiezing R. Sanchez, 2e intern wedstrijdleider

19. Afvaardiging Algemene Vergadering SGS, 3 oktober 2012

20. Rondvraag en sluiting