Beste schaakvrienden en vriendinnen

Dat we dit seizoen geen clubavonden op het Aloysius meer zouden hebben was al een tijdje duidelijk. Dat laat nog wel een aantal beslissingen open over de (formele) afsluiting van het seizoen en een poging vooruit te kijken naar het volgende seizoen. Afgelopen maandag heeft het bestuur (virtueel) vergaderd en is een aantal punten besproken die we graag even kort met jullie willen delen.

  • Het clubseizoen 2019-2020 wordt afgesloten zonder play-off en kampioen.
  • Het bestuur gaat een aantal scenario’s bespreken in de komende weken om al naar gelang de omstandigheden dat toelaten vanaf september weer clubavonden te organiseren. Gezondheid en veiligheid zijn hierbij natuurlijk leidend.
  • De KNSB heeft al kenbaar gemaakt dat externe competitiewedstrijden in ieder geval niet voor 31 oktober 2020 plaats gaan vinden.
  • Online clubavonden zullen tot september 2020 iedere donderdagavond georganiseerd worden; dus ook in de zomermaanden. In de nieuwsbrieven is hier verdere informatie over te vinden.
  • De Algemene Ledenvergadering zal niet in september plaatsvinden, maar zal worden verplaatst naar een moment verder in het najaar (oktober/november). Ook hier speelt met gezondheid en veiligheid een belangrijke rol terwijl we tegelijkertijd wel hechten aan een volwaardige vergadering.

De komende weken/maanden zal het bestuur plannen ontwikkelen voor het nieuwe seizoen. Iedereen wil natuurlijk zo snel als het kan weer achter de borden kruipen maar dat zal veilig moeten kunnen gebeuren. Zodra er meer duidelijk is over mogelijke scenario’s -we zijn ook afhankelijk natuurlijk van aanwijzingen vanuit de overheid- zullen we jullie daar verder over berichten.

Het bestuur van HSG

Mirko Lukács, Henk Cornelissen, Frits Wagenwoorde, Johan Lindeman, Frans Oudshoorn, Paul Mars, Dylan Meijer, Martin Koekkoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *