Clubkampioenen

Alle winnaars sinds 1887 op een rijtje

Een volledige lijst clubkampioenen sinds 1887. Vanuit het bestuur werd er op aangedrongen bij Adri Plomp, die vervolgens in de archieven dook.
Het resultaat van zijn speurtocht mag er zijn: “Het maken van een volledige lijst clubkampioenen leek me een tijdrovend, maar op zich eenvoudig karwei. Tot en met de Tweede Wereldoorlog was dit inderdaad het geval, maar de ledengroei had er toe geleid, dat de wedstrijdleider een afzonderlijk verslag uitbracht, waarnaar in de notulenboeken werd verwezen. Die wedstrijdverslagen werden niet bewaard, terwijl in De Schakel wel tussenstanden, maar bij voorkeur geen eindstanden werden vermeld. Aangezien ik tussen 1960 en 1992 slechts vier keer in de onderlinge meespeelde, bezit ik maar weinig scorekaarten.”
Op indirecte wijze lukte het Plomp toch de namen te vinden: opmerkingen als ‘de kampioen prolongeerde zijn titel’, ‘de kampioen van Hilversum en de clubkampioen speelden simultaan’ (terwijl slechts één van de twee aan de onderlinge had meegedaan) en ook de inscripties op de kampioensbeker leverden namen op.
“Tijdens een bestuursvergadering werd in een grijs verleden gezegd: ‘We schijnen weer een clubkampioen te hebben, de beker moet te voorschijn worden gehaald’. Dit gaf aan de competitie niet was uitgespeeld in het vorige seizoen. Uiteindelijk denk ik alle clubkampioenen te hebben gevonden, waarbij zij opgemerkt, dat de term clubkampioen eerst in het seizoen 1937/38 werd gebruikt; voordien was sprake van de ‘eerste prijswinnaar’ in de hoogste groep.’

Jaar          Clubkampioen

1887/88           niet verspeeld

1888/89           J.H. Peet

1889/90           niet verspeeld

1890/91           G.J. Vuurmans

1891/92           G.J. Vuurmans

1892/93           J.H. Peet

1893/94           J.H. Peet

1894/95           N.W. van Lennep

1895/96           J.H. Peet

1896/97           G.J. Vuurmans

1897/98           J.H. Peet

1898/99           J.H. Peet

1899/1900       G.J. Vuurmans

1900/01           J.H. Peet

1901/02           J.H. Peet

1902/03           niet verspeeld

1903/04           H.D.B. Meijer

1904/05           G.J. Vuurmans

1905/06           Mr. V.H. Rutgers

1906/07           J. Vijzelaar

1907/08           Mr. V.H. Rutgers

1908/09           J. Vijzelaar

1909/10           niet verspeeld

1910/11           J.H. Peet

1911/12           H.D.B. Meijer en J.H. Peet

1912/13           H.D.B. Meijer en J.H. de Ruwe

1913/14           J.H. Peet

1914/15           W. Hazeu

1915/16           N.M. Boekdrukker en W. Hazeu

1916/17           N.M. Boekdrukker en H.D.B. Meijer

1917/18           W. Hazeu

1918/19           W. Hazeu

1919/20           J.H. Peet

1920/21           J.H. Peet

1921/22           J.H. Peet

1922/23           P. Smit

1923/24           N.M. Boekdrukker

1924/25           N.M. Boekdrukker

1925/26           J.W. Keemink

1926/27           P.W. Meylink

1927/28           C.H. van Beekum, N.M. Boekdrukker en  S. Zwanenburg

1928/29           N.M. Boekdrukker

1929/30           N.M. Boekdrukker

1930/31           P. Smit

1931/32           P. de Ruiter

1932/33           P. de Ruiter

1933/34           P. de Ruiter

1934/35           P. de Ruiter en A.M. Hazevoet

1935/36           J.C. van Mourik

1936/37           P. de Ruiter

1937/38           P.L. Kuperus

1938/39           P. de Ruiter

1939/40           P. de Ruiter

1940/41           G. Smit

1941/42           A.M. van Epen

1942/43           J.J. van Oosterwijk Bruyn

1943/44           J.H.O. graaf van den Bosch

1944/45           niet verspeeld; hongerwinter

1945/46           J.J. van Oosterwijk Bruin

1946/47           D.F. de Lange

1947/48           D.F. de Lange

1948/49           D.J.S. de Lange

1949/50           niet uitgespeeld door slechte opkomst

1950/51           H.H. Hamers

1951/52           H. van Hofwegen

1952/53           H. van Hofwegen

1953/54           H. Wichers

1954/55           J.J. van Oosterom

1955/56           niet uitgespeeld door slechte opkomst

1956/57           D.F. de Lange

1957/58           D.F. de Lange

1958/59           H. van Oosterom

1959/60           H. van Oosterom en J.H.O. graaf van den Bosch

1960/61           Graaf van den Bosch

1961/62           D.F. de Lange

1962/63           Graaf van den Bosch

1963/64           Graaf van den Bosch

1964/65           A.C. Swart

1965/66           H. van Oosterom

1966/67           Graaf van den Bosch

1967/68           A.C. Swart

1968/69           W. Drieënhuizen

1969/70           A.C. Swart

1970/71           A.C. Swart

1971/72           J.H. Harder jr.

1972/73           W. Drieënhuizen

1973/74           C.J. Overbeeke

1974/75           Ph. Goldstern

1975/76           P.C. Tolk

1976/77           C. Nagtegaal

1977/78           C. Nagtegaal

1978/79           P.C. Tolk

1979/80           F. Schoute

1980/81           F. Schoute

1981/82           J. Huijzer

1982/83           R.W. van der Waall

1983/84           P.C. Tolk

1984/85           H. Weenink

1985/86           R. Dam

1986/87           R. Dam

1987/88           P.C. Tolk

1988/89           P.C. Tolk

1989/90           W. van der Wijk

1990/91           H. Vedder

1991/92           H. Vedder

1992/93           H. Vedder

1993/94           H. Vedder

1994/95           H. Vedder

1995/96           H. Vedder

1996/97           H. Vedder

1997/98           H. Vedder

1998/99           H. Weenink

1999/2000       H. Weenink

2000/01           H. Weenink

2001/02           H. Weenink

2002/03           C. Nagtegaal

2003/04           C. Nagtegaal

2004/05           H. van Engen

2005/06           H. Weenink

2006/07           C. Nagtegaal

2007/08           C. Nagtegaal

2008/09           C. Nagtegaal

2009/10           C. Nagtegaal

2010/11           C. Nagtegaal

2011/12           P. Losekoot

2012/13           C. Nagtegaal

2013/14           H. van Engen

2014/15           W. van der Wijk

2015/16           H. van Engen

2016/17           H. van Engen

2017/18           W. van der Wijk

Wie ook een plek op  deze imposante lijst wil veroveren, zal de  donderdagavond moeten vrijhouden om bij HSG te komen schaken. De donderdag is de clubavond van HSG sinds 1964 toen met een traditie werd gebroken (gebeurt zelden): bijna tachtig jaar lang kwam de club bijeen op de midweekse woensdag. Het toenemende aantal voetbalwedstrijden op de televisie was de belangrijkste reden voor de verschuiving, ook veel andere clubs lieten de woensdag in die tijd vallen. Ledenwinst bereikte HSG er niet mee, maar misschien werd een teruggang voorkomen. Twee gebeurtenissen gaven een opvallende ledensprong bij HSG te zien: De Teleac-cursus schaken in 1970 en de zegetocht van Bobby Fischer naar het wereldkampioenschap in 1972. In dat jaar ontstond er wereldwijd een schaakhausse.

Wim van der Wijk/Adri Plomp

PS
Inmiddels is de lijst aangevuld vanaf 2019. Zie hier de lijst van clubkampioenen op de website van HSG