Contributie

De contributie van HSG bedraagt:

Voor volwassenen: € 120,- per schaakjaar (1 augustus t/m 31 juli)
Voor jeugd: € 62,50 per schaakjaar
(1 augustus t/m 31 juli)

De contributie moet worden overgemaakt op bankrekening:

NL90 INGB 0000 3119 04 t.n.v. Hilversums Schaakgenootschap te Hilversum

Binnen HSG bestaat de mogelijkheid om reiskosten te declareren, bijvoorbeeld voor externe wedstrijden. De vergoeding bedraagt € 0,25 cent per km. Als u hiervoor in aanmerking wil komen graag even aan de penningmeester Martin Koekkoek mailen met reden, datum en gereden kilometers.