Contributie

De contributie van HSG loopt van 1 augustus – 31 juli. Per 1 september 2023 bedraagt de contributie:

€ 140 voor senioren

€ 75 voor junioren (t/m 20 jaar)

De contributie moet aan het begin van het seizoen worden overgemaakt op bankrekening:

NL90 INGB 0000 3119 04 t.n.v. Hilversums Schaakgenootschap te Hilversum

Opmerkingen:

Wil je graag bij HSG schaken, maar heb je financieel niet  de ruimte om de contributie te betalen? Dan kun je dat kenbaar maken bij de penningmeester van HSG (penningmeester@hsghilversum.nl) en zullen wij nagaan of daar een oplossing voor te vinden is. Zie ook de volgende opmerking over de mogelijkheden via de gemeente.

Binnen de Gemeente Hilversum bestaat de volgende regeling: u heeft een laag inkomen of een uitkering tot 130% van de bijstand. Vanuit de Activeringsregeling kunt u elk jaar maximaal € 250 krijgen voor sporten of uitjes. Zie deze link van de gemeente voor meer informatie.

Binnen HSG bestaat de mogelijkheid om reiskosten te declareren, bijvoorbeeld voor externe wedstrijden. De vergoeding bedraagt € 0,25 cent per km. Als u hiervoor in aanmerking wil komen graag even aan de penningmeester Martin Koekkoek mailen met reden, datum en gereden kilometers.