Membership fee

The membership fee for the Hilversum Chess Society / HSG is

<under construction>

The membership fee has to be transferred to the following account:

NL90 INGB 0000 3119 04 t.n.v. Hilversums Schaakgenootschap te Hilversum

Binnen HSG bestaat de mogelijkheid om reiskosten te declareren, bijvoorbeeld voor externe wedstrijden. De vergoeding bedraagt € 0,25 cent per km. Als u hiervoor in aanmerking wil komen graag even aan de penningmeester Martin Koekkoek mailen met reden, datum en gereden kilometers.