HSG’ers in het nieuws: lintje voor Cees Punter

Warempel, het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd onze Cees Punter een koninklijke onderscheiding te verlenen. In het Hilversumse stadhuis reikte burgemeester Pieter Broertjes hem vrijdag 26 april de koninklijke versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau uit. Cees, in HSG-kringen bekend als de schakende politieman, was met zijn gebruinde hoofd en fraai politie-uniform een indrukwekkende verschijning op de plechtigheid. Als schaker kennen we de nu voor al zijn overige  verdiensten passend gedecoreerde Cees als een ‘game changer avant la lettre’: hij speelde immers al lang h5 (‘the move we are now in love’) , voordat Alpha Zero en Wim Zero op het idee kwamen.
Van harte Cees en tot gauw weer op de club!

Wim van der Wijk

 

1 thought on “HSG’ers in het nieuws: lintje voor Cees Punter”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *