Erelid Adri Plomp overleden

Op zondag 18 december is ons erelid Adri Plomp overleden. Hij is voor HSG van onschatbare waarde geweest door het opzoeken en archiveren van bestuursdocumenten en clubbladen uit ons hele 125-jarig bestaan. Daarvoor heeft hij veel tijd doorgebracht in het streekarchief in Naarden, waar zich ook het archief van de Gooi- en Eemlander bevindt. In het clubblad heeft hij veel gepubliceerd over HSG, maar ook over het Nederlandse schaakleven voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het schaaktijdschrift Matten schreef hij een aangrijpend verhaal over Salo Landau (Nederlands kampioen in 1936), met details over zijn arrestatie door de Duitsers en zijn verblijf in concentratiekampen. Die details had hij onder andere gevonden bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, waar hij ook veel vond over Max Euwe. Adri vond regelmatig feiten die in de schaakliteratuur verkeerd staan beschreven.
In december 1946 nam Adri deel aan een jeugdtoernooi. Een maand later werd hij lid van HSG, bijna 14 jaar oud. In datzelfde jaar was hij bordenjongen bij het FIDE-zonetoernooi, dat in Hilversum werd gehouden. De wereldschaakbond hield voor het eerst zo�n toernooi, dat gold als eerste stap op weg naar het wereldkampioenschap.

Al in december 1949 debuteerde Adri in het eerste team, dat toen in de eerste klasse KNSB speelde. Hij was toen zestien, wat in die tijd jong was voor een KNSB-speler. In het team speelden ook Ton Swart en Peter Bomli, die nog steeds lid zijn van HSG, Karel Maartense, Herman Hamers senior, Ab Hooijer, Wim Drie�nhuizen, Adri�s broer Werner en op de hoogste borden graaf Van den Bosch en de broers Joop en Henny van Oosterom. (Ook de laatste twee zijn nog steeds lid van HSG, maar wonen in het buitenland.) Adri was reserve toen het team van 1961 tot 1963 twee jaar in de hoofdklasse speelde.
Van 1977 tot 1992 heeft Adri niet geschaakt, vanwege drukke werkzaamheden. Na zijn vervroegde pensionering ging hij weer schaken en hield hij zich intensief met geschiedenisonderzoek bezig. Zelf bezat hij ongeveer 2.000 schaakboeken, waaronder alle Nederlandse toernooiboeken die er bestaan, en talloze bulletins en tijdschriften. De Nederlandse schaaktijdschriften zal hij wel nagenoeg compleet hebben gehad.

Adri was al een paar jaar ziek. Hij kon wel trouw de thuiswedstrijden van het eerste team blijven bezoeken, totdat er een jaar geleden een tweede ziekte bij kwam.

Adri Plomp was erelid van HSG en had de gouden erespeld van de KNSB. Hij is 78 jaar geworden. Vrijdag om twaalf uur vindt de uitvaartdienst plaats in de Oud Katholieke Kerk op het Melkpad.

Johan Hut