(Ex-) HSG �ers in de pers (1 en slot?)

NK: (Ex-) HSG �ers in de pers (1 en slot?)

Ik was van plan om, in navolging van een geslaagde serie tijdens Tata Steel Chess, de ontwikkelingen op het NK in Boxtel door middel van een citatenrubriekje via deze site te gaan volgen. Hoe belichten de kranten het na Wijk aan Zee belangrijkste schaaktoernooi van Nederland? Een bundeling van citaten is een leuke vorm om hiervan een impressie te geven.

Bij Tata lag het accent in de serie op de verrichtingen van de deelnemers die voor HSG in de competitie spelen. Dat is nu wat lastiger, want een aantal spelers heeft inmiddels elders emplooi gevonden. Maar met een simpele aanpassing van de rubrieknaam is dat te ondervangen.

Gisteren (dinsdag) verzamelde ik verwachtingsvol de landelijke ochtendbladen. Kopje koffie erbij en maar eens kijken. Wat zouden de couranten melden over bijvoorbeeld de belangrijke overwinning van titelverdediger Jan Smeets op Ivan Sokolov en de verrassende start van Wouter Spoelman?

Het antwoord is schokkend: geen letter, op een kort bericht in De Telegraaf na. Zelfs de Volkskrant, toch behoorlijk schaakminded, had geen verslag van de tweede ronde. Ook in Trouw en het AD viel niets over het toernooi te lezen.

Dan maar wachten met het quootjes verzamelen op de avondbladen (NRC Handelsblad en Het Parool). Maar die kranten voegden niets meer toe aan de schamele oogst: echt geen letter, zelfs niet in de uitslagenblokjes.

Ook het ANP zweeg maandag in alle talen over de tweede ronde, zelfs uitslagen en stand werden niet doorgegeven. Dat gebeurde zondag (openingsronde) nog wel, inclusief een bericht over de miraculeuze ontsnapping van topfavoriet Anish Giri die een halfje wist over te houden aan een zeker lijkende nederlaag tegen Sipke Ernst. Vreemd dat het persagentschap het liet afweten, het doorgeven van ten minste de uitslagen mag toch als een elementair onderdeel van de dienstverlening worden gezien.

Ik zocht een verklaring: mankeert er iets aan het deelnemersveld, komt het doordat Boxtel te ver buiten de Randstad ligt, is de timing misschien ongelukkig met twee majeure sportevenementen onderweg of in aantocht (Wimbledon, Tour de France), of is schaken voor de pers �berhaupt niet meer interessant om over te schrijven?

Deze zaken kunnen hooguit zijdelings van enige betekenis zijn. De KNSB spreekt zelf over het sterkste NK ooit en de populariteit van het schaakspel is het afgelopen halfjaar niet afgenomen. Ik denk dat de hoofdoorzaak meer gevonden moet worden in de �vertabloidisering� van de Nederlandse dagbladen, met als meest recente nieuwkomers met het compacte formaat de Volkskrant en het NRC Handelsblad.

Mede door een op snelle consumptie gerichte luchtige lay-out is er in de tabloids (hiermee wordt het formaat bedoeld) fysiek minder ruimte beschikbaar. De kabouterpaginaprofielen dwingen de redacties tot het maken van scherpere keuzes, waardoor het traditionele streven naar volledigheid soms moet worden losgelaten. De bladformules staan het volproppen met berichten, die vroeger als verplichte nummers golden uit oogpunt van consequente berichtgeving, niet meer toe. Een tabloidpagina is nu eenmaal veel meer �krentenbroodgevoelig� dan een ouderwetse broadsheetpagina waarop De Telegraaf als enige algemene landelijke krant zijn nieuws nog drukt (en dus in staat is om de dagelijkse berichtgeving wel vol te houden?).

Het tabloidformaat dwingt zoals gezegd tot strengere selecties, waarbij de vorm leidend kan zijn, niet de inhoud. Het ligt voor de hand dat die keuzes overwegend in het voordeel van de A-sporten uitvallen, zoals voetbal, tennis en wielrennen. B-sporten mogen kennelijk over de rand vallen, zelfs als het om een officieel NK gaat.

Ongunstig voor de schaaksport, al verwacht ik niet dat de kranten het toernooi zullen blijven negeren. Waarschijnlijk komen de verhalen nog wel, maar dan vanuit andere invalshoeken, niet meer vanuit de overtuiging dat de lezer dagelijks moet worden bediend met een klassiek verslag.

Misschien was dinsdag gewoon een ongelukkige dag voor een momentopname.

Mocht het nog goedkomen, dan krijgt deze citatenrubriek over het NK een vervolg. Anders is dit meteen ook het slot.

wimvanderwijk@planet.nl