Jeugd Grand Prix Toernooien – Grand Prix Tournaments Youth

Read English below

De regionale schaakbond SGS organiseert in het seizoen 2019/2020 weer verschillende Grand Prix toernooien voor de jeugd. Deze toernooien blijken altijd gezellig en goed georganiseerd. Voor de schakende jeugd is het een fijne manier om (wedstrijd) ervaring op te doen en te schaken tegen gelijkwaardige spelers.

Data die al zijn bekend zijn voor 3 komende Grand Prix toernooien:

zaterdagmiddag 26 oktober Giessenburg
zondagmiddag 17 november Leidsche Rijn,
zondagmiddag 8 december Utrecht

Aan Grand-Prix-toernooien mag iedereen meedoen die in aanmerking komt voor een jeugdrating. Dat wil zeggen dat je op 1 januari van het lopende seizoen niet ouder zijn dan 16 jaar. Omdat de indeling gebeurt op speelsterkte, zijn Grand-Prix-toernooien heel geschikt voor minder sterke of jonge spelers. Aan de hand van de rating, worden de spelers ingedeeld in een poule met 8 spelers. Tijdens het toernooi worden er 7 wedstrijden gespeeld, ieder van maximaal een half uur (iedere speler 15 minuten op de klok).

Vanuit de HSG gaat er meestal een groep jeugdspelers naar toe, waarbij we met de ouders onderling afspraken maken over het rijden en de aanwezigheid tijdens het toernooi.

Zetten jullie deze data alvast in de agenda? Tot snel! Voor meer informatie, kijk dan op https://www.sgs-schaakbond.nl/?p=4456

The regional chess federation SGS is organizing several Grand Prix tournaments for the youth in the 2019/2020 season. These tournaments always prove to be fun and well organized. For the youth it is a nice way to gain (match) experience and to play chess against equal players.

Dates already known for 3 upcoming Grand Prix tournaments:

Saturday afternoon the 26th of October in Giessenburg, Sunday afternoon the 17th of November in Leidsche Rijn, Sunday afternoon the 8th of December in Utrecht

Anyone who qualifies for a youth rating can participate in Grand Prix tournaments. That means that on January 1 of the current season you are not older than 16 years. Because the classification is based on playing strength, Grand Prix tournaments are very suitable for less strong or young players. Based on the rating, the players are divided into a pool with 8 players. During the tournament, 7 matches are played, each lasting a maximum of half an hour (each player 15 minutes on the clock).

From the HSG a group of youth players usually goes there, whereby we make agreements with the parents about the driving and the attendance during the tournament.

Are you already putting these dates in the agenda? See you soon! https://www.sgs-schaakbond.nl/?p=4456

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *