KNSB erespeld in goud voor Rob van der Waall en Arno de Visser

Eind december j.l. is door de KNSB de erespeld in goud is toegekend aan HSG-er Rob van der Waall vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap dienaangaande.
Rob: “In feite was ik al langer lid. Vanaf september 1959 nl.; van 1959 t/m 1967 speelde ik intern en extern bij LSG (Leiden), bleef lid van KNSB en LSG ook in 1967-1968 terwijl ik extern speelde voor Tartakower’s club te Parijs, La Rive Gauche, van 1968 t/m 1977 speelde ik intern en extern voor SMB (Nijmegen), in 1977 t/m 1978 speelde ik extern voor SMB doch intern bij HSG en vanaf 1978 t/m heden intern en extern bij HSG.

De KNSB berichtte me dat leden wier nummer begint met 61 of lager bekend zijn als “oude”leden. Hoe oud is vaak niet goed door de KNSB te achterhalen, omdat oude electronische of schriftelijke ledenbestanden de KNSB onbekend zijn danwel verloren zijn gegaan ofwel omdat omschakelingen van electronische ledenbestanddata lang niet altijd goed gegaan is. Zo stond ikzelf j.l. december alleen maar bij de KNSB als lid bekend vanaf 1978 van HSG. Dit soort mededelingen van de KNSB, lijkt me nuttig om aan onze HSG-oudere clubleden door te spelen, opdat zij alsnog als dat het geval mocht zijn, de bewuste erespeld in goud kunnen verwerven”.
Inmiddels ontvingen wij het bericht dat ook Arno de Visser de gouden speld heeft mogen ontvangen.Rob en Arno, ook namens HSG van harte gefelicteerd met dit mooi jubileum!!