Vertrouwenscontactpersoon

Als schaakvereniging streven wij sportief gedrag na in een sociaal veilige omgeving. Het is voor het bestuur en betrokkenen echter niet altijd mogelijk goed zicht te krijgen op alles wat er op en rond de club gebeurt zoals bij interne of externe wedstrijden of andere clubactiviteiten zoals de (jeugd-)trainingen.

Mocht er iets misgaan of voel jij je onveilig op onze club, bijvoorbeeld door grensoverschrijdend gedrag, dan kun je hiervan melding maken bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van HSG:

Tahira Donkersloot
vertrouwenspersoon@hsghilversum.nl

Je melding zal door de VCP vertrouwelijk worden behandeld. Als dat nodig is zal de melding met jouw en haar toestemming verder voorgelegd worden aan het bestuur van HSG.
Hierbij wordt het Protocol Sociale Veiligheid van HSG gevolgd dat hier te vinden is.

Wij hopen HSG zo voor iedereen een fijne en veilige omgeving te houden voor blijvend schaakplezier!